Driven Support Groepen voor Jongeren, bij angst, overprikkeling, paniek, eenzaamheid, eetproblemen, slaapproblemen en depressie.

Refocus Ritueel

  • Views 3628

Soms zijn er situaties die actie vragen, vragen om het maken van keuzes. Voor het maken van keuzes vanuit jezelf, los van vastgeroeste personen, kan het helpen om inzicht te creëren in waar je op dit moment staat en wat belangrijk is in je leven, inclusief bijbehorende thema’s en waarden. Vanuit daar kan je vervolgens kijken in hoeverre je wel of niet die betreffende stap naar links of juist naar rechts wil maken.

Het Refocus ritueel helpt je om op elk moment van de dag inzicht te krijgen in je eigen behoeftes op dat moment en kan je helpen om vanuit die behoeftes elke dag opnieuw op een bewuste manier en aansluitend op je behoeftes keuzes te maken.

Neem een leeg vel papier en zet een cirkel in het middel. Schrijf je naam in de cirkel. Doe je ogen dicht en keer je aandacht naar binnen. Voel welke thema’s momenteel een belangrijke rol in je leven spelen en schrijf deze thema’s op het vel, rondom jezelf. Beantwoord vervolgens de volgende vragen voor jezelf:

1. Wat voor rol speelt dit thema op dit moment in mijn leven? Hoever staat dit thema / waarde van mij af in het dagelijkse leven?

2. In hoeverre heb ik de behoefte om deze waarde centraler/minder centraal te laten zijn in mijn dagelijkse leven?
3. Wat kan ik deze week doen om actief gevolg te geven aan deze behoefte deze week?

Bedenk 1 handeling die je vanaf nu kan doen in je huidige leven om dichter bij je behoefte te komen ten aanzien van die waarde.

Als een situatie direct om een keuze vraagt, kan je deze opstelling gebruiken om bewust deze keuze te maken. Haal dan de thema’s voor de geest die je hebt opgeschreven en kijk in hoeverre de keuze die je te maken staat past binnen jouw behoeftes op dit moment. Vervolgens kan je bewust bepalen wat je volgende stap gaat worden (of juist niets doen).