Supportgroep Verslaving: Recover

 

De supportgroep Recover wordt gefaciliteerd door Marc Swillens, en ondersteund door Tjerk Feitsma. Er zijn buddy-teams, recoverwalks en supportgroepsessies. Recover heeft haar eigen private facebookpagina, waar de 60+ leden met elkaar kunnen delen, zonder dat hun berichten openbaar zijn.

De locaties en tijdstippen van de supportgroep sessies worden doorgegeven en aangekondigd via de Driven Facebook groep, te vinden op: https://www.facebook.com/groups/767668276724311/ en eveneens op de <a href=”https://www.facebook.com/drivennederland/”>Driven facebookpagina</a>. We zijn erg actief via de Recover facebookgroep, dit is de beschrijving:

Fijn dat je deelneemt in de Recover supportgroup waarin we elkaar steun bieden in ons proces m.b.t. enige verslaving(en) en/of gewoontepatronen die ons hinderen in het dagelijks leven.

Door regelmatig met elkaar samen te komen kunnen we elkaar steunen om sterk te staan tegenover onze gewoonte(n).
Deze groep is o.a. bedoeld om bepaalde onderwerpen en thema’s rondom onze gewoonten met elkaar te kunnen bespreken. In deze groep mag alles rondom jouw patroon gedeeld worden. Ook als je gewoon even wilt luchten waar je mee zit, of als je je even gesteund of gehoord wilt voelen.

Je bent van harte welkom om deel te nemen aan deze groep. Als je vooraf toch nog vragen hebt over de groep of de recover sessies, dan kun je deze direct stellen aan de groepshost Marc.

Ik raad elke deelnemer aan om in een eventuele discussie bij zichzelf te blijven zodat er geen onenigheden ontstaan. Zo blijft het respectvol en kunnen we elkaars meningen ook beter aannemen. 
Ik zou iedereen willen vragen om zich aan het volgende te houden:

* We benaderen elkaar onbevooroordeeld, met een open houding
* We laten elkaar uitpraten, en stellen vragen achteraf
* Tips geven we in de vorm van een vraag. Voorbeeld: Heb je “hier” wel eens aan gedacht, of “dit” wel eens geprobeerd?
* Wat er wordt besproken blijft binnen de kring/groep en is alleen voor deelnemers van het de groep
* We laten elkaar uitpraten, en stellen vragen achteraf (tenzij iemand aangeeft dit tijdens zijn verhaal ook te willen)
* We blijven bij ons zelf en praten vanuit de ik vorm
* Probeer elkaars advies aan te nemen ook als dit niet iets is wat jou kan helpen. Probeer er voor jezelf uit te halen waar je iets aan hebt en probeer het te zien als een gift

*De Sessies:
De bedoeling van de sessies is om regelmatig samen te komen in omgeving Utrecht. Ons streven is om gedurende het jaar evenementen te plannen om elkaar te steunen en bekrachtigen.

De sessies zullen begeleid worden zodat er structuur in blijft. Elke sessie wordt er een thema of een bepaald aantal vragen rondom verslaving ingebracht, zodat er een rode draad is voor elke sessie dat we bij elkaar zijn. 
Alle sessies zijn geheel gratis en er zullen worden verzorgd met thee en wat lekkers. Je bent natuurlijk welkom zelf iets mee te nemen om te delen.

Let op: Elk event heeft plek voor maximaal 12 deelnemers! Aanmelden via mail is daarom verplicht. Aanmelden kan door een mail te sturen naar: marc.eigentijdsejongeren@gmail.com

Buiten de sessie biedt de Recover supportgroup ook een buddysysteem aan waarin 2 mensen elkaar op een passende manier kunnen ondersteunen in hun proces. Mocht je hiervoor interesse hebben dan kun je een bericht sturen naar Marc, de host van deze groep.

*Doel:
Op een eigentijdse wijze bij elkaar komen om inzicht te krijgen in je gewoontepatroon.
Dit doen we door elkaar steun bieden en regelmatig (op vrijwillige basis) bij elkaar te komen en het te hebben over ons proces m.b.t. onze verslaving.
Door onze eigen ervaring te delen, krijgen we meer inzicht en duidelijkheid in ons eigen proces, en blijven we aandacht besteden aan wat er belangrijk is in ons eigen proces.
Hierbij kunnen we elkaar tips geven d.m.v. vragen stellen (bijv: Heb je “dit” al eens geprobeerd, of “hier” wel eens aan gedacht?)
Belangrijk is dat we luisteren naar elkaar, zonder oordeel, maar ook zonder te onderbreken. Het belang van gehoord en gezien worden staat voorop. Zo creëren we een veilige omgeving!

*Motivatie voor dit initiatief:

Marc Swillens, de host van deze groep, is dit initiatief gestart vanuit een bepaald perspectief. Dit perspectief, zoals hieronder beschreven, heeft Marc gemotiveerd deze groep te starten en mensen samen te brengen om elkaar te steunen en bekrachtigen.

Door met de desbetreffende verslaving/gewoonte bezig te blijven op een pro actieve manier, blijven we ons meer bewust van onze eigen triggers en valkuilen. Door het met elkaar te hebben over verschillende thema’s m.b.t. verslaving, krijgen we meer inzicht in de verslaving zelf, ons eigen proces en ontwikkeling, en de omstandigheden rondom de verslaving. 
Door hiervan bewust te blijven, ontwikkelen we meer grip en is er een grotere kans op motivatie en kracht om de verslavingsdrang te minimaliseren. Daarnaast is het belangrijk dat we ons gehoord en gezien voelen, vooral door soortgenoten omdat daar vaak het meeste begrip bij is.

Je begrijpt elkaar beter, en kunt je beter inleven in de ander omdat je zelf weet hoe het voelt en werkt. Door je gezien en gehoord te voelen vergoot je de kans op herstel en heb je minder kans je alleen te voelen in je eigen proces. Dit kan zorgen voor extra kracht om jezelf te motiveren. Tevens kun je op deze manier toch alles bespreken van tijd tot tijd, en is het niet nodig eventueel je naasten te belasten met je proces. Het kan zo zijn dat bij naasten(mensen die dichtbij je staan) dit een pijnlijk onderwerp zijn omdat er bijvoorbeeld al een geschiedenis aan vooraf is gegaan, wat het soms lastig kan maken nog begrip te hebben voor de situatie van degene met de verslaving zelf. Deze groep is er met name om een voor jezelf een veilige omgeving te hebben waar je alles kwijt kunt m.b.t. je gewoonte!

Samen grip op onze gewoonten! Let’s Recover!

Aankomende evenementen:

Woensdag 25 okt 19:00-21:30
Woensdag 22 nov 19:00-21:30
Woensdag 20 dec 19:00-21:30
Woensdag 17 jan 19:00-21:30

Alle evenementen zijn uitsluitend voor deelnemers binnen de groep.
Iedere deelnemer krijgt nog een uitnodiging voor elk evenement. Daarin staat alle praktische info. Let op: Er is een max. aantal deelnemers mogelijk per sessie! Voor aanmelding(verplicht) stuur een mail naar: marc.eigentijdsejongeren@gmail.com

&nbsp;
<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/LoOlSPyawx8″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Wij danken onze sponsoren voor hun bijdragen in onze activiteiten. Partners die deze activiteiten mogelijk hebben gemaakt:
Kansfonds, Maagdenhuis, stichting Terra Futura, Ouwe Vriend fonds, stichting Eigentijdse Jongeren.