Resultaten

Resultaten zijn afgeronde getallen. Wegens de privacy van onze deelnemers, delen we geen namen, leeftijden of andere getallen die herleidbaar kunnen zijn naar individuele personen. Voor elk jaar zijn evaluatierapportages opgesteld, en beschikbaar gesteld aan onze sponsoren. 

Alle personen op foto’s gaven goedkeuring voor de foto’s, alle foto’s waarin toch verwijderverzoeken binnenkwamen zijn per direct verwijderd.  

  • 2015 – Start
  • 2016 – 100 jjongerendeelnemers
  • 2017 – 130 jongerendeelnemers
  • 2018 – 200 jongerendeelnemers
  • 2019 – 300 jongerendeelnemers
  • 2020 – 2021 – circa 120 jongerendeelnemers