Inschrijving voor Coaches & Masterclass trainers

Driven is op zoek naar verschillende trainers en coaches voor zowel op korte als op lange termijn.

Op korte termijn is Driven op zoek naar:
Meerdere coaches en masterclass trainers die in februari/maart 2019 10 studenten van Driven Academy verschillende vaardigheden willen aanleren (voor een selectie van de verschillende onderwerpen, zie onderaan deze pagina). Deze vaardigheden kunnen zij daarna inzetten om een serie van 4 zelfversterkende-sessies te organiseren en faciliteren voor 5-20 jongeren (18-39 jaar). Heb jij een expertise die hier op aan zou kunnen sluiten? Vul dan onderstaand inschrijfformulier in.

Mocht dit niet helemaal bij je aansluiten, niet getreurd, ook op lange termijn is Driven op zoek naar trainers. Dit zal niet alleen voor de Driven Academy zijn maar bijvoorbeeld ook voor de verschillende supportgroepsessies die we in 2019 wederom willen aanbieden en voor het Driven festival. Vul vooral het formulier hieronder in, wie weet nemen we in de toekomst contact met je op om je uit te nodigen!

Bij vragen kan je altijd contact met ons op nemen via de mailoptie in het linker menu.

14 mogelijke thema’s voor Content & Challenges

Gedurende de opleiding zijn er specifieke thema’s en onderwerpen belangrijk om inhoudelijk te behandelen. Sommige onderwerpen zijn dermate belangrijk dat daar sowieso ruimte voor gemaakt wordt. Maar de studenten mogen ook een aantal workshops uitkiezen, waarvan zij denken dat het de meeste meerwaarde zal hebben voor hun pad of de leerdoelen. Het is raadzaam dat je aansluit bij de leerdoelen rondom het onderwerp.


Doelgroep:
voor wie werk ik, wat willen zij?
– Door je doelgroep te weten kan je effectiever aan de slag. Na deze sessie heeft de student meer kennis en inzicht over wie zijn doelgroep is, hoe die bepaald wordt, wat zij willen en waarom dat belangrijk is te weten. Einddoel: student heeft een verdiepingsslag gemaakt, en kan zijn/haar eigen doelgroep beschrijven.


Branding:
wie ben ik voor de buitenwereld, hoe maak ik dit duidelijk?
– Door jezelf neer te zetten op de juiste manier, krijg je de juiste vorm van aandacht. Na deze sessie heeft de student meer kennis en inzicht over personal branding, naming, positionering en koppeling. Einddoel:  student heeft de skills om zichzelf te positioneren als supportgroep begeleider.


Dienst/Product & pitch:
wat bied ik aan, waarom dit?
– Door te weten wat je aanbied, wordt je een aantrekkelijker aanbieder. Na deze sessie heeft de student meer inzicht over het creeren van een diensten/product-lijn, en hoe de waarde hiervan uitgelegd kan worden. Einddoel: student heeft de skills om over zijn/haar dienst te communiceren, en een dienst te ontwerpen.


Missie &visie:
hoe creëer je waarde binnen jouw bestaan, wat is haar essentie of functie?
– Door te weten waarvoor je leeft, geef je jezelf sturing aan je innerlijke proces, en je uitwendige impact op de wereld. Einddoel: student heeft zijn/haar visie geïncorporeerd in haar taak, en kan een visie-statement formuleren.


Research/feedback/voelsprieten:
wat is beter dan wat ikzelf vind?
– Door te weten wat alle denkrichtingen zijn, kan je beter sturen op wat relevant is. Na deze sessie heb je meer inzicht over hoe je via vragen stellen, onderzoek doen, online kennis, academische kennis, Einddoel: student is in staat om zelf onderzoek te doen, om zijn/haar dienst te verbeteren.


Training & kennis:
hoe forceer ik expertise in mezelf?
– Door elke dag te verbeteren, kan je uiteindelijk een expert worden. Na deze sessie heb je meer inzicht over hoe je je eigen leerpad kan maken, en op welke manier je je skillsets uit kan breiden. Einddoel: student kan een plan ontwikkelen voor zijn/haar eigen skillset verbetering.


Programma:
hoe realiseer ik een goede sessie, welke onderdelen?
– Door je supportgroep uitstekend te begeleiden, creëer je een ruimte voor datgene waar anderen ruimte voor zoeken. Na deze sessie heb je meer kennis en begrip over veiligheid in een groep, hoe je een sessie vorm kan geven, waarover je inhoudelijk na moet denken, en hoe je kan koersen op leerdoelen of sociale doelen. Einddoel: student heeft de capaciteiten om een sessie-programma en een sessie-serie van 4 activiteiten te realiseren, dat een kwalitatief goede zelfversterkingssessie oplevert, hierbij gaat het om het maken van een structuur (minder op de inhoud)


Marketing:
hoe verspreid ik mijn boodschap?
– Door een juiste benadering, krijg je je producten of diensten op een veel betere plek. Na deze sessie heb je meer inzicht over marketing, & sales, waar moet je aan denken? Welke manieren zijn er, en hoe kan je een marketingplan voor jezelf, en voor je supportgroep sessies maken. Hoe kan je ervoor zorgen dat je activiteiten altijd vol zitten? Einddoel: student is in staat zijn/haar sessie te promoten en vol te krijgen.


Copywriting en tekst schrijven:
hoe schrijf ik een goed stuk?
– Door een juiste text, worden de juiste mensen aangetrokken, en om de juiste redenen. Na deze sessie heb je meer inzicht over waar je aan moet denken bij het schrijven van teksten voor activiteiten zoals supportgroepsessies. Einddoel: student is in staat om texten te schrijven voor de doelen van werving, informering, en activatie


Groep management:
hoe manage ik een groep?
– Door op de juiste manier een groep te begeleiden, geef je de deelnemers waar zij naar op zoek zijn. Na deze sessie heb je meer inzicht over wat belangrijk is in het faciliteren of moderaten van een groep. Einddoel: student kan zelfstandig en zonder externe support, de groep en de individuele leden, op de juiste manier benaderen.


Flow & interventie:
hoe houd je een rode draad in je programma
– Door je thema op slimme manieren te verweven in je sessie, creëer je een ervaring met een hogere en langduriger impact. Na deze sessie heb je meer inzicht hoe je het inhoudelijke programma kan vormgeven. Hoe hou je de aandacht op het onderwerp, en hoe kan je dit onderwerp of methode, het ankerpunt maken van de activiteiten. Einddoel: student is capabel om een inhoudelijk programma te koersen, of het behalen van leerdoelen van deelnemers te borgen.


Evaluatie & Feedback:
hoe evalueer ik mijn prestaties en die van mijn deelnemers?
– Door te leren van je successen en je falen, krijg je een beter beeld over waar verbeterpunten zitten, voor je skillset, je performance, of je stijl. Na deze sessie heb je verschillende manieren begrepen hoe je kan evalueren, en waarom je dat wilt doen. Einddoel: student is capabel om een evaluatie methode te bedenken, en uit te voeren.


Follow up:
hoe bouw ik voort op nieuwe diensten, concepten of producten?
– Door te weten wat werkt, kan je meer voor anderen doen. Na deze sessie heb je een beter beeld over hoe je vervolg diensten en programma’s kan ontwikkelen, en welke manieren er zijn om hier praktisch en creatief tegenaan te kijken. Einddoel; student kan een nieuwe follow-up programma ontwikkelen, student kan ook manieren bedenken hoe dit gerealiseerd zou kunnen worden.


Expositie/presentatie:
hoe leg ik datgene uit zodat het begrepen wordt?
– Door te weten op welke manieren men informatie tot zich neemt, kunnen we beter aansluiten bij wat begrepen en gehoord word door onze deelnemers. Na deze sessie hebben studenten een beter inzicht over hun eigen communicatiestijl, over hun coachingsstijl en hun persoonlijkheidsprofiel. Einddoel: student is zich bewust van haar/zijn eigen persoonlijkheid in het realiseren van kwalitatieve sessies.