ondersteund door het oranje fonds

Persbericht

Het Oranje Fonds heeft Driven Nederland ondersteund met 10.0000 euro om 24 zelfversterkende activiteiten voor jongeren te organiseren in 2019, om toegang te creëren voor de 75% van jongeren die wel hulp nodig hebben, maar dit niet krijgen, en is naar aanleiding van de Driven Academy opleiding tot supportgroep begeleider. In de Driven Academy worden 10 jongeren opgeleid om supportgroep begeleider te zijn voor hulpbehoevende jongeren, en worden daarbij opgeleid door de meest ervaren of ervaringsdeskundige jongeren in de community. De afgestudeerde jongeren organiseren supportgroepen rondom de ‘zwaardere’ problemen van de jongere generatie, zoals sociale angst, stress, verslaving en burnout. Door dit project wordt kennis doorgegeven, en jongeren ondersteund zoals ze dat voor hen werkt, in hun wens om uit de negatieve spiraal te komen, en meer richting een ‘gedreven’ levensstijl te groeien. Het Oranje Fonds geeft een donatie om de activiteiten van deze supportgroepen mogelijk te maken.

Zonder het Oranje Fonds hadden die ook niet plaats kunnen vinden. Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. De steun bestaat uti geld, advies, en aandacht. De Koning & Koningin zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

De oprichters van dit samenwerkingsverbond (Terra Futura en Eigentijdse Jongeren), zijn dan ook erg dankbaar voor het Oranje Fonds voor het mogelijk maken van de zelfversterkende activiteiten voor hulpbehoevende jongeren door hulpvaardige jongeren. En voor mensen of partijen die geïnteresseerd zijn: er zijn voor deze eerste editie al meer dan 2x zoveel aanmeldingen als gepland in ons plan, dus wij willen serieus kijken naar of wij dit project de komende jaren kunnen uitbouwen, en zijn beschikbaar voor andere jongerenorganisatie voor samenwerking (zo ja: neem contact op met Tjerk Feitsma of Kees Schenk of Andrea de Zwarte).

Onze introductie video staat hier: https://youtu.be/CMwHC0u1mjA

Volg ons via Facebook, of via de website driven-nederland.nl.

Noot voor de redactie: voor informatie over het Oranje Fonds neemt u contact op met Nerina Vilchez, Adviseur Publiciteit, via nerina.vilchez@oranjefonds.nl of 0302339348

Voor informatie over Terra Futura, neem contact op met Tjerk Feitsma.
Voor informatie over Eigentijdse Jongeren, neem contact op met Kees Schenk
Voor informatie over Driven Academy en Driven Supportgroepen 2019, neem contact op met Tjerk Feitsma, Kees Schenk of Andrea de Zwarte.