Met dank aan…

Zonder de passie van de organisatoren en het team van “drivennites” had Driven Nederland nooit kunnen bestaan, maar dit geld evengoed voor onze financiele sponsors die geloofden in onze missie om tools & events te maken voor eigentijdse jongeren. We hebben een aantal cruciale sponsoren:

Het Oranje Fonds die ons steunt in het verwezenlijken van de Driven Academy (2018/2019)
Gerelateerde afbeelding
”Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Wij geloven in een samenleving waarin niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen. Het Oranje Fonds versterkt projecten die mensen echt met elkaar verbinden. Dat doen we met geld, aandacht en advies”


Het ‘Oude Vriend Fonds’
  die heeft bijgedragen aan de realisatie van de Driven Events, sessies en co-financing van de Rituelen Reminder Tool en de Driven Lifestyle App (vanaf 2014).
     Oude Vriend Fonds
Dit fonds is omgedoopt tot het Oude Vriend Fonds omdat deze verder graag anoniem wilt blijven. 


Terra Futura 
die een bijdrage levert als Driven Partner door middel van ongefinancierde uren om zo kwaliteit en groei mogelijk te maken (vanaf 2014).


Eigentijdse Jongeren
, die een bijdrage levert als Driven Partner door zich te buigen over de doorontwikkelingen, communitymanagement en de marketing van alle activiteiten (vanaf 2015).

Het Kansfonds die een bijdrage gaf voor de organisatie van de supportgroepen Stress & Burnout (2017)

 kansfonds_0

“Elk jaar steunen we ruim 500 projecten waarvan wij geloven dat zij werkelijk het verschil maken. Ze helpen mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. En zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander.”

Club Lite die ons steunde door middel van gereduceerde tarieven voor ons jongerenverbond en ons veel liefde en support gaf:

lite

Het Spiritueel Innovatie Fonds die ons steunde voor de doorontwikkeling van webapp naar programma-app (2017)
 sif
“De missie van het Spiritueel Innovatie Fonds is het versnellen en helpen realiseren van nieuwe maatschappelijke initiatieven vanuit spirituele waarden. Hierbij wordt aan alle facetten en dimensies van het mens zijn aandacht geschonken, zowel op individueel als op groep en maatschappelijk niveau.

Om nieuwe en bestaande initiatieven en projecten te ondersteunen werft de stichting fondsen. Spiritualiteit zal een centraal gegeven van die initiatieven en projecten uitmaken. Het Spiritueel Innovatie Fonds is een fondsenwervende stichting met een ANBI-status.

De Stichting zoekt tevens verbinding met mensen en organisaties die op enigerlei wijze een bijdrage willen leveren aan de missie van de stichting. Natuurlijk zijn financiële middelen belangrijk, maar enthousiasme, inspiratie, doorzettingsvermogen en persoonlijkheid zijn minstens net zo belangrijk.


Het Maagdenhuis
 
Gaf een geoormerkte bijdrage voor specifieke activiteiten en ondersteunende taken (2017)


De Janivo stichting
 die ons steunde met de ontwikkeling van de Randomizer tot Webapp (2016)

“De Janivo Stichting is een vermogensfonds dat financiële steun biedt aan activiteiten voor kinderen, jongeren en jong-volwassenen in de leeftijd van 0-30 jaar.

De Janivo Stichting steunt projecten die bijdragen tot een betere samenleving. Een samenleving waarin er een veilige plek is voor ieder mens. Een samenleving die inspirerend is en kansen biedt voor individuele ontplooiing. De Janivo Stichting steunt projecten op het gebied van maatschappij, kunst en wetenschappelijk medisch onderzoek.