Driven Events in 2017

Er zullen 4 Driven Events zijn in 2017:

De events worden begeleid door Driven teamleden, vrijwilligers en gastsprekers. Het zijn belangrijke avonden voor onze community rondom eigentijdse rituelen voor zelfversterking.

De data van de Events zijn:

  • 13 november: Refocus: Stress
  • 20 november: Reborn: Overprikkeling
  • 27 november: Remedy: Energie
  • 16 november: Reenjoy: Play

 

  • Reenjoy: Play

 

  • Refocus: Stress

 

  • Reborn: Overprikkeling

 

  • Remedy: Energie

Naast Events, zijn er ook Driven supportgroepsessies in 2017:

Driven Supportgroep: Revitalize

Driven Supportgroep: Recover
Restore - supportgroep Driven Nederland

Driven Supportgroep: Redefine

Driven Supportgroep: Restore

De events in November zijn in Club Lite in Amsterdam. Het event in September is in Utrecht op locatie. Volg de Eigentijdse Jongeren Facebook pagina, de events worden 2 weken voor aanvang gelanceerd met tijdstip en adres.

Wij danken onze sponsoren voor hun bijdragen in onze activiteiten. Partners die deze activiteiten mogelijk hebben gemaakt:
Kansfonds, Maagdenhuis, stichting Terra Futura, Ouwe Vriend fonds, stichting Eigentijdse Jongeren.